Category Archives: Dự án

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3kWp cho hộ gia đình tại Q.Gò vấp, TPHCM

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 3kWp vừa được Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Công nghệ cao Hoàng Gia triển khai cho hộ gia đình tại Gò Váp, TP Hồ Chí Minh. Hệ thống hòa lưới có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng cho gia đình đồng thời […]

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 4kWp cho hộ gia đình tại H.Hóc Môn, TPHCM

-Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 4kWp vừa được Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Công nghệ cao Hoàng Gia triển khai cho hộ gia đình tại Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Hệ thống hòa lưới có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng cho gia đình đồng thời […]

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3kWp cho hộ gia đình tại H.Bình Thạnh, TPHCM

-Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 3kWp vừa được Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Công nghệ cao Hoàng Gia triển khai cho hộ gia đình tại Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Hệ thống hòa lưới có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng cho gia đình đồng thời […]

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 43.5kWp cho hộ gia đình tại Q.12, TPHCM

-Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 43.5kWp vừa được Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Công nghệ cao Hoàng Gia triển khai cho hộ gia đình tại Q.12, TP Hồ Chí Minh. Hệ thống hòa lưới có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng cho gia đình đồng thời với […]

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 14.6kWp cho hộ gia đình tại Q.2, TPHCM

-Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 14.6kWp vừa được Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Công nghệ cao Hoàng Gia triển khai cho hộ gia đình tại Q.2, TP Hồ Chí Minh. Hệ thống hòa lưới có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng cho gia đình đồng thời với […]

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 6kWp cho hộ gia đình tại Tây Ninh

-Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 6kWp vừa được Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Công nghệ cao Hoàng Gia triển khai cho hộ gia đình tại Tây Ninh. Hệ thống hòa lưới có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng cho gia đình đồng thời với cấu hình 20 […]

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3kWp cho hộ gia đình tại TPHCM

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 3kWp vừa được Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Công nghệ cao Hoàng Gia triển khai cho hộ gia đình tại TPHCM. Hệ thống hòa lưới có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng cho gia đình đồng thời với cấu hình 8 tấm […]

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5kWp cho hộ gia đình tại TP.HCM

-Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 5kWp vừa được Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Công nghệ cao Hoàng Gia triển khai cho hộ gia đình tại TP.HCM . Hệ thống hòa lưới có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng cho gia đình đồng thời với cấu hình 14 […]

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5kWp cho hộ gia đình tại Đồng Nai

-Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 5kWp vừa được Công ty TNHH năng lượng LAD triển khai cho hộ gia đình tại Đồng Nai. Hệ thống hòa lưới có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng cho gia đình đồng thời với cấu hình 14 tấm pin năng lượng mặt […]

0963190094